Tag Archives: ตะกร้อ

การนวดก่อนและหลังในการเล่นตะกร้อ

การนวด มีประโยชน์มาก เพระการนวด เป็นทั้ง การกระตุ้น หรืออบอุ่นร่างกายได้ อย่างดีเลยทีเดียว สำหรับการนวดจะแบ่งเป็น การนวดก่อนลงเล่น และการนวดหลังการเล่นกีฬาแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

Continue reading การนวดก่อนและหลังในการเล่นตะกร้อ

เล่นในกีฬาตะกร้อกันเถอะ

กีฬาตะกร้อเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่ได้รับเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยรัชกาลที่2 ได้มีส่วนหนึ่งในกีฬาชนิดนี้ และได้มีการดัดแปลงให้คนไทยได้มีประเภทในการเล่นกีฬานี้มากขึ้น

Continue reading เล่นในกีฬาตะกร้อกันเถอะ