Tag Archives: กีฬาว่ายน้ำ

วิธีการยืดกล้ามเนื้อในกีฬาว่ายน้ำ

กีฬาว่ายน้ำ
กีฬาว่ายน้ำ

การยืดกล้ามเนื้อเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากก่อนลงว่ายน้ำ เนื่องจากต้องปรับให้ร่างกายมีความพร้อม และหลีกเลี่ยงการเกิดบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ วิธีการปฏิบัติมีหลายท่าให้บริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ Continue reading วิธีการยืดกล้ามเนื้อในกีฬาว่ายน้ำ