Tag Archives: กีฬากอล์ฟ

การเล่นกีฬากอล์ฟ

โดยทั่วไปแล้วกีฬากอล์ฟจะประกอบด้วยการเล่นลูกหนึ่งลูกจากแท่นตั้งทีไปลงหลุมด้วยการตีหนึ่งครั้งหรือหลายครั้งต่อเนื่องกัน Continue reading การเล่นกีฬากอล์ฟ