การนวดก่อนและหลังในการเล่นตะกร้อ

การนวด มีประโยชน์มาก เพระการนวด เป็นทั้ง การกระตุ้น หรืออบอุ่นร่างกายได้ อย่างดีเลยทีเดียว สำหรับการนวดจะแบ่งเป็น การนวดก่อนลงเล่น และการนวดหลังการเล่นกีฬาแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

Continue reading การนวดก่อนและหลังในการเล่นตะกร้อ