วิธีการยืดกล้ามเนื้อในกีฬาว่ายน้ำ

กีฬาว่ายน้ำ
กีฬาว่ายน้ำ

การยืดกล้ามเนื้อเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากก่อนลงว่ายน้ำ เนื่องจากต้องปรับให้ร่างกายมีความพร้อม และหลีกเลี่ยงการเกิดบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ วิธีการปฏิบัติมีหลายท่าให้บริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิธีการยืดกล้ามเนื้อที่นำมาฝากกันในวันนี้ มีหลายท่าให้ปฏิบัติเพื่อบริหารทุกส่วนสัดของร่างกายที่ใช้ในการเคลื่อนไหว ซึ่งมีวิธีปฏิบัติดังนี้

  1. ยืดกล้ามเนื้อเท้าและข้อเท้า นั่งบนส้นเท้า มือวางไว้ข้างหน้า แล้วค่อยๆเอนตัวมาข้างหลังช้าๆพร้อมกับหายใจออก ทำค้างไว้ 15 วินาที
  2. ยืดกล้ามเนื้อขาส่วนล่าง เหยียดขาข้างซ้าย งอขาข้างขวาให้เท้าอยู่ตรงต้นขาซ้าย เอนตัวไป โดยใช้มือซ้ายจับปลายเท้าซ้ายทิ้งไว้ 25 วินาที แล้วเปลี่ยนข้าง
  3. ยืดกล้ามเนื้อต้นขา ด้านหลัง เหยียดขาข้างซ้ายไปข้างหน้า งอขาข้างขวาให้ฝ่าเท้าอยู่ตรงต้นขาซ้าย ใช้มือทั้งสองข้างแตะที่ปลายเท้าซ้าย ก้มหน้าลงตรงต้นขา ทิ้งไว้ 25 วินาที แล้วเปลี่ยนข้าง
  4. ยืดกล้ามเนื้อหุบ ใช้ฝ่าเท้าทั้งสองประกบกับ แล้วค่อยๆก้มตัวลงไป ทิ้งไว้ 40 วินาที
  5. ยืดกล้ามเนื้อต้นขาหน้า ใช้มือขวาดันกำแพง มือซ้ายจับเท้าซ้ายเข้าหาต้นขาขวา ทิ้งไว้ 30 วินาที แล้วเปลี่ยนข้าง
  6. ยืดกล้ามเนื้อลำตัวส่วนล่าง นอนราบไปกับพื้น ใช้มือทั้งสองข้างจับที่ต้นขา แล้วยกขาทั้งสองเข้าหาอก ทิ้งไว้ 30 วินาที
  7. ยืดกล้ามเนื้อคอ นอนราบกับพื้น ชันเข่าขึ้น ใช้มือทั้งสองประสานกันวางไว้หลังศีรษะ แล้วดันศีรษะไปข้างหน้า ทิ้งไว้ 5-10 วินาทีแล้วกลับสู่ท่าเดิน ทำซ้ำ 3-4 ครั้ง
  8. ยืดกล้ามเนื้อหัวไหล่ ยกแขนทั้งสองขึ้น ฝ่ามือประกบกันไปข้างหลังเล็กน้อย ทิ้งไว้ 5-8 วินาที
  9. ยืดกล้ามเนื้อท่อนแขนและข้อมือ ใช้มือจับปลายผ้าขนหนู แล้วเอนตัวไปมาค้างไว้ 15 วินาที

การยืดกล้ามเนื้อก่อนลงเล่นกีฬาว่ายน้ำเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นนักว่ายน้ำทุกคนควรยืดกล้ามทุกส่วนสัดของร่างกายก่อยลงสระ เพื่อความปลอดภัยและลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ